“Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży im Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone”

(Jk 5,14-15).

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych :

• zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła

• umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,

• przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty

•powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego

•przygotowanie na przejście do życia wiecznego

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec cierpienia z powodu choroby, starości, cierpienia duchowegodepresje, nerwice, zranienia z przeszłości, nieumiejętność przebaczenia innym i wybaczeniasobie) oraz zagrożenia życia ( śmierć ).

 

Harmonogram Mszy św. o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Kuracjuszy

i potrzebujących w piątki 2019 r. o g.15.00

11 stycznia

08 lutego

01 marca i 22 marca

05 kwietnia i 26 kwietnia

24 maja

21 czerwca

12 lipca

02 sierpnia i 30 sierpnia

20 września

11 października i 25 października

15 listopada

06 grudnia