“Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży im Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone”

(Jk 5,14-15).

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych :

• zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła

• umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,

• przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty

•powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego

•przygotowanie na przejście do życia wiecznego

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec cierpienia z powodu choroby, starości, cierpienia duchowegodepresje, nerwice, zranienia z przeszłości, nieumiejętność przebaczenia innym i wybaczenia sobie) oraz zagrożenia życia ( śmierć ).

 

MSZE ŚWIĘTE Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHORYCH

17 stycznia 2020 godz. 15:00

08 lutego 2020 godz. 15:00

28 lutego 2020 godz. 15:00

27 marca 2020 godz. 15:00

17 kwietnia 2020 godz. 15:00

01 maja 2020 godz. 15:00

22 maja 2020 godz. 15:00

19 czerwca 2020 godz. 15:00

17 lipca 2020 godz. 15:00

07 sierpnia 2020 godz. 15:00

28 sierpnia 2020 godz. 15:00

18 września 2020 godz. 15:00

02 października 2020 godz. 15:00

16 października 2020 godz. 15:00

06 listopada 2020 godz. 15:00

20 listopada 2020 godz. 15:00

11 grudnia 2020 godz. 15:00