chrzest

Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Przy zapisie należy przedstawić księdzu:

1.Odpis skrócony aktu urodzenia z USC.

2.Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka

3.Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych.

4. Rodzice Chrzestni powinni mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania i być praktykującymi katolikami.

5. Jeśli rodzice dziecka zamieszkują poza naszą parafią także zezwolenie Proboszcza ze swojej parafii

(W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi).

RODZICE CHRZESTNI:

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

1. Są wystarczająco dorośli do pełnienia tego zadania (ukończone 16 lat).

2. Przyjęli już sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię.

3. Należą do Kościoła katolickiego i prowadzą życie zgodne z wiarą i moralnością (zaświadczenie wystawia parafia zamieszkania chrzestnego lub chrzestnej).

4. Nie są naturalnymi rodzicami przyjmującego chrzest.

TERMIN:

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w 3 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:30

NAUKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:

Nauka odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu po wieczornej Mszy św. w kościele.